AruBIG

Het AruBIG-register (de Arubaanse registers van de Beroepen in de Gezondheidszorg) is een bij wet ingesteld online en openbaar register. Alleen wie in het AruBIG-register staat, heeft het recht een beschermde beroepstitel te voeren en mag voorbehouden handelingen die bij het beroep horen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen om de status en bevoegdheid van de daarin opgenomen beroepsbeoefenaren te vinden. Lees meer.

Wat betekent een BIG-registratie voor u als zorgverlener?

  • U mag de wettelijk beschermde beroepstitel voeren;
  • Artsen, tandartsen en verloskundigen mogen bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren;
  • U kunt met een buitenlands diploma aan de slag op Aruba;
  • U kunt een opleiding tot specialist volgen;
  • U valt onder het tuchtrecht.
Privacy Policy | Disclaimer