Over het AruBIG-register

Het AruBIG-register (de Arubaanse registers van de Beroepen in de Gezondheidszorg) is een bij wet ingesteld online en openbaar register. Alleen wie in het AruBIG-register staat, heeft het recht een beschermde beroepstitel te voeren en mag voorbehouden handelingen die bij het beroep horen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen om de status en bevoegdheid van de daarin opgenomen beroepsbeoefenaren te vinden.

Bevoegdheid zorgverleners

De apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts en verloskundige zijn de beschermde beroepstitels. Alleen deze beroepsgroepen kunnen ook op dit moment volgens de wet zich inschrijven in het AruBIG-register.

Heeft u een klacht over een zorgverlener? Maak een afspraak met deze zorgverlener om uw zorgen of klachten te bespreken of vraag voor een klachtformulier die u kunt invullen en inleveren bij de desbetreffende klachtencommissie. Elke zorgaanbieder moet bij wet een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Voor vragen over de klachtenregeling of klachtencommissie kunt u uw vragen stellen aan de Inspectie Volksgezondheid Aruba.

Zorgverlener opzoeken

Iedereen kan het register raadplegen. Wilt u weten of een zorgverlener wel of niet bevoegd is om een bepaald beroep uit te oefenen of als er beperkingen zijn opgelegd? Dan kunt u dat doen door in het BIG-register op naam of op een AruBIG-nummer te zoeken. Elke zorgverlener moet een uniek, persoonsgebonden AruBIG-nummer hebben. Vraag dit nummer aan uw zorgverlener.

Landsverordening BIG

Het AruBIG-register is een taak die voortkomt uit de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73). Het BIG-register wordt uitgevoerd door de Directie Volksgezondheid op Aruba, een departement ressorterend onder het Ministerie belast met de Volksgezondheid.

Privacy Policy | Disclaimer