Registratie procedure

Op dit moment kunnen 5 zorgberoepen zich registreren in het AruBIG-register. Wilt u zich registreren? Dan vindt u op dit onderdeel van de website-informatie over het aanvragen van een AruBIG-registratie.

BIG-beroepen

De volgende 5 beroepsgroepen moeten zich registreren in het BIG-register:

 • apotheker;
 • arts;
 • fysiotherapeut;
 • tandarts;
 • en de verloskundige.

Gaat u aan het werk in een van deze beroepen? Ga dan direct naar

Hieronder vindt u de informatie en nodige stappen die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een AruBIG-registratie. De behandeling van de aanvraag duurt tussen 6 en 12 weken, maar er wordt gestreefd om dit zo snel mogelijk af te handelen. Bij sommige gevallen, zoals bij een kortverblijf of ontheffing van registratie, duur dit minder dan 3 weken.

Alleen de zorgverlener die voldoet aan de eisen van opleiding en accreditatie mag zich laten inschrijven.
Voor Artsen, apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen en tandartsen betekent dat:

 • U heeft een geldig BIG-registratie van Nederland en wilt voor het desbetreffende beroep in het AruBIG-register inschrijven;
 • Of u heeft als arts de Board Exam van de Verenigde Staten (de USMLE) of die van de Medical Council van Canada gehaald;
 • Of u heeft als tandarts de Board Exam van de Joint Commission on National Dental Examinations (JCNDE) in de Verenigde Staten of die van de National Dental Examining Board (NDEB) in Canada gehaald;
 • Of u heeft als arts een diploma in Costa Rica behaald aan de Universidad de Costa Rica, Universidad Latina de Costa Rica of Universidad de Ciencas Medicas (UCIMED), of in Colombia behaald aan de Universidad el Bosque of Pontificia Universidad Javeriana;
 • Of u heeft als tandarts een diploma in Costa Rica behaald aan de Universidad de Costa Rica of Universidad Latina de Costa Rica, of in Colombia behaald aan de Universidad el Bosque of Pontificia Universidad Javeriana.

Voor alle artsen die niet in Nederland zijn opgeleid worden de aanvraag bovendien alleen in behandeling genomen als de ECFMG in de Verenigde Staten de echtheid van de diploma’s heeft getoetst en heeft gescreend voor irregulier gedrag, zoals fraude. BIG-geregistreerden hoeven dit niet te doen. Deze zorgverleners zijn al gescreend in Nederland.

Let op! Alleen aanvragen die door een al bestaande zorgaanbieder worden gedaan of verifieerd worden in behandeling genomen. Het is niet toegestaan om een aanvraag voor registratie in te dienen zonder een intentieverklaring van indienstneming bij een zorgaanbieder of maatschap op Aruba.

U kunt alleen pdf-, doc-, jp(e)g-, gif- of png-bestanden uploaden;
Zorg dat de documenten goed leesbaar zijn en een duidelijke bestandsnaam hebben zoals bijvoorbeeld een paspoort.
U kunt één document tegelijk uploaden.
Alle te uploaden bestanden gezamenlijk mogen niet groter zijn dan 10 MB.
Het is niet mogelijk om nogmaals documenten te uploaden als u op versturen heeft geklikt.

U moet een EPIC account creëren op de website van de ECFMG.
Het proces bij de ECFMG duurt tussen 2 weken en 60 dagen, afhankelijk van de complexiteit van uw geval. De meeste gevallen worden snel afgehandeld.
U moet dit eerst doen, voordat u een aanvraag kunt inleveren voor registratie in het AruBIG-register.
U moet in uw EPIC account de volgende documenten opsturen:

 • Diploma basisarts
 • Diploma/certificaat specialisme (indien van toepassing);
 • Uw foto;
 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Een CCPS verklaring niet ouder dan 90 dagen.

Indien uw diploma in het Spaans is, moet u deze laten vertalen door een consulaat, professionele/erkende vertaler of door bijvoorbeeld Straker translations

Alleen woord-voor-woord vertalingen worden geaccepteerd. De vertaling moet voorzien zijn van de naam van de vertaler in het briefhoofd en zijn/haar handtekening in de voettekst.

Meer informatie vindt u op de website van de ECFMG.
De kosten van de ECFMG betreffen USD 280 en zijn gebaseerd op de volgende tarieven, zoals opgenomen op de EPIC-pagina:

Service Current Fee
Establish Account and Confirm Identity US$130
Verification of Credential US$100 per credential
Previously Verified Credential added to EPIC Free
Optional Courier Fee

US$15 to institutions in the US

US$30 to institutions outside the US

EPIC Report

For credentials submitted to EPIC for verification:

 • First Report: Free
 • Subsequent reports for each credential: US$50

For previously verified credentials added to EPIC account:

 • US$50

Voor meer informatie raadpleeg de website van EPIC (ECFMG).

Let op! U moet de ECFMG toestemming geven om de resultaten direct te sturen naar de DVG voordat u een aanvraag voor registratie kunt indienen.

Bovendien wordt gecontroleerd of:

 • Aan u beperkingen zijn opgelegd;
 • U onder toezicht (curatele) staat vanwege een lichamelijke of geestelijke kwestie.

Voorlopig worden er geen kosten in rekening genomen voor het onderzoek op de aanvraag voor registratie in het AruBIG-register. De overheid komt tegemoet aan de situatie van de zorgsector tijdens deze pandemie en de bezuiniging voor wat betreft het jaar 2021. In 2022 wordt dit beleid geëvalueerd en mogelijk herzien.

Is uw aanvraag goedgekeurd en heeft u het positieve besluit ontvangen, dan bent u geregistreerd in het AruBIG-register. Uw naam, beroep en eventueel specialisme worden openbaar gemaakt via de website van de DVG en zijn door iedereen daar op te zoeken.

Uw AruBIG-nummer moet altijd goed vindbaar en zichtbaar zijn voor iedereen. Zo weet men of zij te maken hebben met een bevoegde zorgverlener.

Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u een negatief besluit en wordt u niet ingeschreven in het AruBIG-register. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de DVG.

Heeft u vragen over een besluit? Neem dan contact op met de DVG. Vermeld hierbij altijd het kenmerk dat op het besluit staat.

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar de Directie Volksgezondheid. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan de brief met de beslissing staat. Wees op tijd, anders kan uw bezwaar niet worden behandeld.

Zet in het bezwaarschrift uw naam en adres, de datum en het volgnummer van de brief. Dit volgnummer staat in de rechterkantlijn. Geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet uw handtekening en de datum niet, anders is het bezwaar niet geldig. Afschrift van uw bezwaarschrift met verdere stukken, zendt u tevens aan het Secretariaat van de bezwaaradviescommissie LAR, J.G. Emanstraat 67

Stuur het bezwaarschrift naar:

Ministerie van Volksgezondheid
Directie Volksgezondheid
Caya Ing. R. Lacle 4, Oranjestad

U kunt uw bezwaarschrift ook e-mailen naar: [email protected]

Privacy Policy | Disclaimer