Het ZA-register is een bij wet ingesteld online en openbaar register. Alleen zorginstellingen en van solistische zorgpraktijken die ingeschreven staan, kunnen zorgprofessionals in dienst nemen en dus hen laten inschrijven in het AruBIG-register. Dat geldt ook voor nieuwe zorgaanbieders, tenzij zij een aantekening hebben bij hun registratie. Iedereen kan het register raadplegen om de status van de zorgaanbieder te vinden.

Voor vragen of klachten over zorgaanbieders kunt u contact nemen met de Inspectie Volksgezondheid Aruba.

Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg

Het ZA-register is een taak die voortkomt uit artikel 2 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74). Het ZA-register wordt uitgevoerd door de Directie Volksgezondheid op Aruba, een departement ressorterend onder het Ministerie belast met de Volksgezondheid.

Privacy Policy | Disclaimer