Het Medisch Screeningsproces voor Aanvragers van een Vergunning van DIMAS Aruba

1. Aanvraag voor een vergunning bij DIMAS.

  • Op het formulier ‘Voorlopige Toelating Aruba’ (VTA) ontvangt de aanvrager informatie dat hij of zij zich moet melden bij een door de Directie Volksgezondheid (DVG) goedgekeurde arts voor een verplichte medische screening. Opmerking: Momenteel wordt de screening uitgevoerd door de artsen van Medwork. Zodra er meer artsen door de DVG zijn goedgekeurd, zullen deze hier worden vermeld.
  • Om een afspraak te maken, moet de aanvrager persoonlijk naar Medwork gaan, gelegen aan de Margrietstraat 3, Oranjestad, op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 8:00-12:00 en 13:00-16:00, met een geldig paspoort en de brief ‘Voorlopige Toelating Aruba’. De kosten hiervoor bedragen Afl. 75,00 en moeten ter plekke betaald worden. Verwijsbrieven voor diverse onderzoeken zoals PPD/Mantoux test, röntgenfoto longen, en bloedonderzoek worden ter plekke verstrekt. Kosten voor deze onderzoeken moeten betaald worden bij de betreffende medische instellingen.

2. Uitvoering van de medische screening en verificatie van de vaccinatiestatus.

  • Als een besmettelijke ziekte wordt ontdekt of vermoed, verwijst de arts de persoon naar een specialist, zoals een internist of een longarts, voor verder onderzoek, mogelijke behandeling en follow-up.
  • Als de aanvrager een of meerdere basisvaccinaties mist en bereid is deze te ontvangen, verwijst de arts de persoon naar de Dienst Besmettelijke Ziekten (DBZ) bij de DVG om de ontbrekende vaccinaties te krijgen.
  • Vergunning aanvragers die nog niet zijn gevaccineerd, worden aanbevolen om de volgende basisvaccinaties te overwegen: Hepatitis B, DKTP-HiB (difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Haemophilus influenzae type B), pneumokokken en MMR (bof, mazelen, rodehond). Vergunningsplichtigen kunnen voor vaccinatie een afspraak maken bij de Dienst Besmettelijke Ziekten, Directie Volksgezondheid Aruba. Dit kan telefonisch via 5224241 of 5224239, of per e-mail via [email protected]. Het adres is Avicenastraat 1 in Oranjestad, Aruba. Voor meer info over vaccinatie en het belang ervan, raadpleeg [Document – vaccinatie]

3. Rapportage aan Dienst Besmettelijke Ziekten (DBZ).

  • De arts die de screening uitvoert, stuurt de resultaten van de medische screening van de aanvrager naar DBZ, ongeacht of er een doorverwijzing naar een specialist is of niet. Alle relevante documentatie, inclusief laboratoriumresultaten en thoraxfoto, moet bij DBZ worden ingediend.
  • Na mogelijke behandeling en follow-up door de specialist, moet dit ook aan DBZ worden gerapporteerd. In dit geval is alleen een medische verklaring nodig. De verklaring moet duidelijk aangeven dat de persoon (vergunningsaanvrager) is behandeld of onder follow-up is bij de betreffende specialist.

4. DBZ geeft advies aan DIMAS over de toekenning van de vergunning.

Belangrijk

Financieel Aspect

De aanvrager moet alle kosten met betrekking tot de medische screening, mogelijke behandeling en noodzakelijke follow-up dragen totdat de vergunning wordt verleend.

Vereisten
  • Deelname aan de screening is een vereiste; weigering hiervan resulteert in een negatief advies.
  • Acceptatie van behandeling na de detectie van een besmettelijke ziekte is een vereiste; weigering hiervan resulteert in een negatief advies.
Privacy Policy | Disclaimer